Koiran hajutyöskentely

Koiran hajuaisti on todistetusti parempi kuin mikään laite. Vielä ei edes tiedetä mihin kaikkeen ihmisen parhaan ystävän hajuaisti kykenee. Haluamme olla mukana kehittämässä tätä kiehtovaa maailmaa ja sen suomia lukuisia mahdollisuuksia.

Vuodesta 2009 lähtien minulla on ollut kunnia olla mukana perustamassa ja kehittämässä Suomeen Hypokoirakoulutusta. Koiran hajuaistin hyödyntäminen ihmisen avuksi ja tueksi arkielämään on erityisen lähellä sydäntäni.

Mikä on Hypokoira

Hypokoira toimii diabeetikon omahoidon tukena ilmaisemalla verensokerin vaihteluita.

Koirat pystyvät erinomaisen hajuaistinsa avulla erottamaan verensokerin vaihtelut ihon tuoksun perusteella. Koira voidaan kouluttaa ilmaisemaan omistajalle hänen matalat ja korkeat verensokerit. Tällaista koulutettua koiraa kutsutaan hypokoiraksi ja sen on todettu kykenevän ilmaisemaan verensokerivaihtelut jopa ennen kuin diabeetikko itse havaitsee hypoglykemian eli matalan verensokerin oireita. Koulutettu hypokoira pystyy myös ilmaisemaan korkeita verensokeriarvoja, nopeita verensokerin laskuja ja nousuja sekä ketoaineita.

Hypokoiran hyödyt

Verensokerivaihteluiden havaitsemisen ja ilmaisun myötä hypokoira tuo helpotusta ja turvaa diabeetikon arkeen esimerkiksi mahdollistamalla rauhallisemmat yöunet tai tuoden turvaa diabetesta sairastavan koululaisen muutaman tunnin yksinoloon kotona koulun jälkeen.

Koiralla on myös terapeuttinen vaikutus tuomalla lohtua ja uskoa tulevaisuuteen tuoreelle diabeetikolle. Murrosikäisille diabeetikoilla on usein vaikeuksia hyvän hoitotasapainon saavuttamisessa johtuen esimerkiksi oman sairauden salailusta ja jopa kieltämisestä. Hypokoira helpottaa diabeteksesta puhumista ja lisää avoimuutta tuoden myönteisiä kokemuksia ja tuntemuksia omistajalleen.

Myös aikuisille ja yksin asuville diabeetikoille hypokoira tuo paljon tukea ja turvaa arkeen.

Lisäksi koira auttaa omistajan terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä säännöllisen ulkoilun ja päivärytmin avulla.

Yleisiä kysymyksiä

Hypokoirien hankintaan ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä

Hypokoiran hankintaa miettiessä ja suunniteltaessa on rodun valinta hyvin tärkeää. Rotuvalintaa miettiessä merkittäviä seikkoja ovat esimerkiksi

  • Kenelle koira koulutetaan hypokoiraksi (lapsi / aikuinen)?
  • Minkälainen on koiran tuleva asuinympäristö, koti ja ulkoilumahdollisuudet?
  • Tarvitseeko diabeetikko hypokoiraa avuksi ja tueksi erityisesti määrättyihin tilanteisiin, esim. harrastukseen?

Mikä rotu soveltuu hypokoiraksi?

Työkoiran hankintaa suunniteltaessa on tärkeä miettiä koiran rotutyypillisiä ominaisuuksia:

  • Mihin käyttötarkoitukseen koira on alun perin jalostettu?
  • Miten koiran rotutyypilliset ominaisuudet vaikuttavat esimerkiksi oppimiskykyyn, halukkuuteen tehdä yhteistyötä ihmisen kanssa, työskentelyyn ihmisten parissa jne.

Lisäksi koiran (valitun koirarodun ja yksilön) terveys, koulutettavuus ja työskentelymotivaatio ovat tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Myös kyky rauhoittua on tärkeä.

Emme suosittele mitään yksittäistä rotua, mutta koiralla on hyvä olla anatomiset ja fysiologiset mahdollisuudet työskennellä hajuaistillaan. Hypokoirina toimii monen eri rodun edustajia, eniten on koulutettu noutajia.

Mistä hankin pennun?

Kun rotu on päätetty, kannattaa ryhtyä luotettavan kasvattajan etsimiseen. Apua voi kysyä rotujärjestöistä. Kasvattajan on hyvä huomioida koiran tuleva työtehtävä ja kiinnittää huomiota koiran terveyteen, luonteeseen ja työmotivaatioon sopivaa pentua valittaessa.

Mitä pitää ottaa huomioon pennun valinnassa?

Kasvattaja yleensä tietää parhaiten mitä pentulaatikossa tapahtuu ja häneen kannattaa luottaa pennun valinnassa. Pentu voi hyvin olla pentueen ”keskiverto” pentu, ei kaikista vilkkain eikä pentu, joka hakeutuu omiin oloihin. Ihmisen läheisyyteen hakeutuva, ihmisestä kiinnostunut ja mielellään kontaktia ottava hyvä nenänkäyttäjä on ominaisuuksiltaan mainio hypokoiran työtarkoitusta ajatellen.

Kumpi sukupuoli soveltuu hypokoiraksi paremmin?

Sukupuoli ei vaikuta koiran kykyyn toimia hypokoirana. Yksilölliset hormonaaliset muutokset ja hormonitoiminta voivat toisinaan vaikuttaa koiran kykyyn toimia tehtävässään, mihin auttaa yleensä koiran kastraatio tai sterilisaatio. Koiran kastraatio/sterilisaatio ei vaikuta koiran kykyyn työskennellä hajuaistinsa avulla. Hypokoirana voi toimia sekä kastroitu/steriloitu, että leikkaamaton koira.

Missä vaiheessa kannattaa tulla koulutukseen?

Suosittelemme koulutuksen aloittamista koiran pentuaikana. Jos koira on rodultaan hitaasti kehittyvä / kypsyvä, voi koulutukseen tulla myös myöhemmin.

Mitä voin tehdä ennen koulutuksen alkua?

Ennen koulutuksen alkua kannattaa perehtyä kunnolla koiran sosiaalistamiseen sekä positiiviseen vahvistamiseen koirankoulutusmenetelmänä. Tarkempia ohjeita saat koulutukseen ilmoittautumisen jälkeen.